OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004571/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004571/"
    }
  },
  "_display": "President Brandstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004571",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004571",
  "openbare_ruimte_code": "29440",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.961850Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123056.318,
            485282.916
          ],
          [
            123075.725,
            485292.539
          ],
          [
            123071.383,
            485301.416
          ],
          [
            123069.625,
            485305.01
          ],
          [
            123050.14,
            485295.846
          ],
          [
            123046.932,
            485294.338
          ],
          [
            123028.915,
            485289.076
          ],
          [
            123025.665,
            485287.434
          ],
          [
            123019.193,
            485282.423
          ],
          [
            123016.681,
            485280.413
          ],
          [
            123016.622,
            485280.371
          ],
          [
            123013.867,
            485278.402
          ],
          [
            123010.25,
            485276.089
          ],
          [
            123003.569,
            485272.216
          ],
          [
            122994.11,
            485267.6
          ],
          [
            122980.812,
            485261.452
          ],
          [
            122976.801,
            485256.224
          ],
          [
            122948.603,
            485219.463
          ],
          [
            122918.935,
            485182.45
          ],
          [
            122902.914,
            485160.743
          ],
          [
            122940.402,
            485137.246
          ],
          [
            122948.597,
            485132.11
          ],
          [
            122954.556,
            485144.765
          ],
          [
            122921.815,
            485164.441
          ],
          [
            122984.463,
            485246.188
          ],
          [
            123000.002,
            485254.991
          ],
          [
            123023.465,
            485266.625
          ],
          [
            123056.318,
            485282.916
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "President Brandstraat",
  "omschrijving": "Jan Hendrik Brand (1823-1888), president van de Oranje Vrijstaat (vanaf 1864). Bekend is zijn lijfspreuk: 'Alles sal reg kom, as ons almal ons plig doen'. ",
  "naam_17_posities": "PRES BRANDSTR",
  "naam_24_posities": "President Brandstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 169,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004571"
  },
  "bbox": [
    122902.914,
    485132.11,
    123075.725,
    485305.01
  ],
  "dataset": "bag"
}