OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004574/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004574/"
    }
  },
  "_display": "President Steynstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004574",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004574",
  "openbare_ruimte_code": "29475",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.529165Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122898.924,
            484943.758
          ],
          [
            122901.984,
            484936.958
          ],
          [
            122881.196,
            484899.021
          ],
          [
            122898.619,
            484889.348
          ],
          [
            122918.943,
            484926.934
          ],
          [
            122927.019,
            484927.719
          ],
          [
            122935.768,
            484942.078
          ],
          [
            122936.088,
            484951.928
          ],
          [
            122914.29,
            484964.074
          ],
          [
            122905.534,
            484958.931
          ],
          [
            122898.924,
            484943.758
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "President Steynstraat",
  "omschrijving": "Martinus Theunis Steijn (1857-1916), president van Oranje Vrijstraat (1896-1902). Nam deel aan de Tweede Boerenoorlog (1899-1902).",
  "naam_17_posities": "PRES STEYNSTR",
  "naam_24_posities": "President Steynstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 65,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004574"
  },
  "bbox": [
    122881.196,
    484889.348,
    122936.088,
    484964.074
  ],
  "dataset": "bag"
}