OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004581/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004581/"
    }
  },
  "_display": "Prinsenhofssteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000004581",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004581",
  "openbare_ruimte_code": "29637",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.452189Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121574.808,
            487150.644
          ],
          [
            121576.863,
            487154.129
          ],
          [
            121524.907,
            487174.968
          ],
          [
            121522.367,
            487171.677
          ],
          [
            121574.808,
            487150.644
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Prinsenhofssteeg",
  "omschrijving": "Het voormalige St. Ceciliënsklooster werd na 1578 ingericht tot verblijfplaats voor vorstelijke personen die de stad bezochten. Hierdoor kreeg het gebouw de naam Prinsenhof. Toen hier later de vergaderingen van de Admiraliteit werden gehouden, ontstond naast de naam Prinsenhof de naam Admiraliteitshof. In 1808 werd het stadhuis op de Dam tot paleis verbouwd en werd het Prinsenhof raadhuis. Dit bleef het tot 1988. In de vijftiende en zestiende eeuw was dit de Ceciliënsteeg.",
  "naam_17_posities": "PRINSENHOFSSTG",
  "naam_24_posities": "Prinsenhofssteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 9,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004581"
  },
  "bbox": [
    121522.367,
    487150.644,
    121576.863,
    487174.968
  ],
  "dataset": "bag"
}