OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004586/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004586/"
    }
  },
  "_display": "Prof. H. Bavinckstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004586",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004586",
  "openbare_ruimte_code": "29807",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.607922Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115475.421,
            485060.829
          ],
          [
            115473.895,
            485061.818
          ],
          [
            115472.908,
            485063.975
          ],
          [
            115471.202,
            485069.367
          ],
          [
            115469.317,
            485076.018
          ],
          [
            115468.93,
            485077.114
          ],
          [
            115467.643,
            485080.755
          ],
          [
            115464.957,
            485089.103
          ],
          [
            115450.855,
            485132.94
          ],
          [
            115454.585,
            485144.564
          ],
          [
            115449.927,
            485158.736
          ],
          [
            115430.905,
            485152.037
          ],
          [
            115435.273,
            485139.182
          ],
          [
            115435.514,
            485138.432
          ],
          [
            115438.552,
            485128.984
          ],
          [
            115451.49,
            485088.747
          ],
          [
            115452.504,
            485085.097
          ],
          [
            115456.454,
            485072.705
          ],
          [
            115459.326,
            485063.807
          ],
          [
            115462.342,
            485054.74
          ],
          [
            115465.368,
            485045.609
          ],
          [
            115466.943,
            485040.856
          ],
          [
            115467.153,
            485039.877
          ],
          [
            115471.321,
            485027.832
          ],
          [
            115488.075,
            484977.992
          ],
          [
            115489.362,
            484974.2
          ],
          [
            115491.6,
            484966.004
          ],
          [
            115492.66,
            484962.124
          ],
          [
            115500.38,
            484964.64
          ],
          [
            115505.855,
            484947.744
          ],
          [
            115509.735,
            484949.048
          ],
          [
            115502.554,
            484970.662
          ],
          [
            115500.669,
            484975.695
          ],
          [
            115487.721,
            485017.077
          ],
          [
            115484.293,
            485028.036
          ],
          [
            115479.78,
            485042.459
          ],
          [
            115479.062,
            485045.784
          ],
          [
            115475.421,
            485060.829
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Prof. H. Bavinckstraat",
  "omschrijving": "Herman Bavinck (1854-1921), hoogleraar in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Had door zijn werken op pedagogisch gebied grote invloed op het christelijke onderwijs. ",
  "naam_17_posities": "PROF H BAVINCKSTR",
  "naam_24_posities": "Prof. H. Bavinckstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 34,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004586"
  },
  "bbox": [
    115430.905,
    484947.744,
    115509.735,
    485158.736
  ],
  "dataset": "bag"
}