OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004591/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004591/"
    }
  },
  "_display": "Prof. Tulpstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004591",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004591",
  "openbare_ruimte_code": "29874",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.452384Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122202.866,
            485902.986
          ],
          [
            122204.592,
            485903.437
          ],
          [
            122213.739,
            485905.909
          ],
          [
            122277.009,
            485924.609
          ],
          [
            122273.126,
            485935.986
          ],
          [
            122204.79,
            485915.612
          ],
          [
            122199.597,
            485914.063
          ],
          [
            122199.696,
            485913.729
          ],
          [
            122202.866,
            485902.986
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Prof. Tulpstraat",
  "omschrijving": "Nicolaas Tulp (1593-1674), Amsterdams geneesheer, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre voor het chirurgijnsgilde. Tevens enige malen burgemeester van de stad. Het predikaat Professor is in 1946 aan de straatnaam toegevoegd, omdat velen geneigd waren de straat in de bloemenbuurt te zoeken.",
  "naam_17_posities": "PROF TULPSTR",
  "naam_24_posities": "Prof. Tulpstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004591"
  },
  "bbox": [
    122199.597,
    485902.986,
    122277.009,
    485935.986
  ],
  "dataset": "bag"
}