OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004593/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004593/"
    }
  },
  "_display": "Propellerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004593",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004593",
  "openbare_ruimte_code": "29890",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.984102Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117941.557,
            484142.862
          ],
          [
            117931.584,
            484142.825
          ],
          [
            117926.512,
            484142.806
          ],
          [
            117926.691,
            484094.149
          ],
          [
            117926.714,
            484088.032
          ],
          [
            117947.936,
            484082.96
          ],
          [
            117947.906,
            484091.718
          ],
          [
            117947.783,
            484127.961
          ],
          [
            117948.413,
            484142.888
          ],
          [
            117941.557,
            484142.862
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Propellerstraat",
  "omschrijving": "De gangbare voortstuwingsmethode voor vliegtuigen voor de opkomst van de straalmotoren.",
  "naam_17_posities": "PROPELLERSTR",
  "naam_24_posities": "Propellerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004593"
  },
  "bbox": [
    117926.512,
    484082.96,
    117948.413,
    484142.888
  ],
  "dataset": "bag"
}