OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004597/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004597/"
    }
  },
  "_display": "Purmerhof",
  "sleutelverzendend": "03630000004597",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004597",
  "openbare_ruimte_code": "29947",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.984196Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124925.161,
            489368.899
          ],
          [
            124931.685,
            489365.7
          ],
          [
            124938.101,
            489362.554
          ],
          [
            124943.894,
            489374.307
          ],
          [
            124935.229,
            489378.546
          ],
          [
            124916.79,
            489406.326
          ],
          [
            124911.555,
            489414.214
          ],
          [
            124909.009,
            489418.049
          ],
          [
            124906.887,
            489417.636
          ],
          [
            124906.081,
            489417.694
          ],
          [
            124905.492,
            489417.823
          ],
          [
            124904.889,
            489418.114
          ],
          [
            124904.361,
            489418.527
          ],
          [
            124903.961,
            489419.014
          ],
          [
            124903.601,
            489419.714
          ],
          [
            124902.235,
            489425.478
          ],
          [
            124900.82,
            489431.449
          ],
          [
            124896.883,
            489430.781
          ],
          [
            124899.946,
            489415.7
          ],
          [
            124903.78,
            489410.049
          ],
          [
            124904.56,
            489402.589
          ],
          [
            124902.838,
            489398.387
          ],
          [
            124901.033,
            489398.198
          ],
          [
            124882.109,
            489396.22
          ],
          [
            124879.317,
            489395.928
          ],
          [
            124877.6,
            489394.842
          ],
          [
            124869.966,
            489390.015
          ],
          [
            124867.439,
            489388.417
          ],
          [
            124863.276,
            489380.102
          ],
          [
            124871.659,
            489377.221
          ],
          [
            124874.14,
            489383.299
          ],
          [
            124881.733,
            489388.306
          ],
          [
            124905.817,
            489352.301
          ],
          [
            124900.406,
            489341.042
          ],
          [
            124909.163,
            489336.272
          ],
          [
            124914.851,
            489347.872
          ],
          [
            124916.374,
            489350.979
          ],
          [
            124925.161,
            489368.899
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Purmerhof",
  "omschrijving": "De polder, ontstaan door het tussen 1618 en 1622 drooggemalen meer bij Purmerend.",
  "naam_17_posities": "PURMERHOF",
  "naam_24_posities": "Purmerhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 24,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004597"
  },
  "bbox": [
    124863.276,
    489336.272,
    124943.894,
    489431.449
  ],
  "dataset": "bag"
}