OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004756/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004756/"
    }
  },
  "_display": "Oud-Ehrenstein",
  "sleutelverzendend": "03630000004756",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004756",
  "openbare_ruimte_code": "27227",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.380438Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120169.831,
            481934.527
          ],
          [
            120170.528,
            481938.546
          ],
          [
            120171.537,
            481944.366
          ],
          [
            120171.321,
            481953.004
          ],
          [
            120170.69,
            481978.18
          ],
          [
            120150.918,
            481971.723
          ],
          [
            120151.429,
            481950.449
          ],
          [
            120156.223,
            481940.508
          ],
          [
            120157.237,
            481939.317
          ],
          [
            120157.929,
            481937.356
          ],
          [
            120158.007,
            481934.232
          ],
          [
            120160.397,
            481838.386
          ],
          [
            120160.015,
            481836.343
          ],
          [
            120158.835,
            481834.631
          ],
          [
            120157.545,
            481833.747
          ],
          [
            120155.522,
            481833.264
          ],
          [
            120172.492,
            481826.63
          ],
          [
            120169.831,
            481934.527
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Oud-Ehrenstein",
  "omschrijving": "Eens een sterke burcht, waarvan nog middeleeuwse gedeelten aanwezig zijn, gelegen aan de weg Heerlen-Kerkrade (Limburg). Vóór 1363 is dit stein (versterkt stenen huis) in het bezit gekomen van de adellijke familie van Ederen. De naam ging over op het kasteel en werd verkort tot Ehrenstein.",
  "naam_17_posities": "OUD EHRENSTEIN",
  "naam_24_posities": "Oud-Ehrenstein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 22,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004756"
  },
  "bbox": [
    120150.918,
    481826.63,
    120172.492,
    481978.18
  ],
  "dataset": "bag"
}