OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004772/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004772/"
    }
  },
  "_display": "Oudemanhuispoort",
  "sleutelverzendend": "03630000004772",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004772",
  "openbare_ruimte_code": "27448",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.435760Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121568.472,
            486936.827
          ],
          [
            121527.687,
            486945.611
          ],
          [
            121520.205,
            486947.222
          ],
          [
            121492.386,
            486953.214
          ],
          [
            121489.973,
            486949.099
          ],
          [
            121510.219,
            486944.552
          ],
          [
            121509.604,
            486941.616
          ],
          [
            121518.095,
            486939.68
          ],
          [
            121544.1,
            486934.48
          ],
          [
            121566.599,
            486929.59
          ],
          [
            121571.131,
            486928.605
          ],
          [
            121572.641,
            486931.137
          ],
          [
            121577.838,
            486930.002
          ],
          [
            121589.224,
            486927.516
          ],
          [
            121591.829,
            486931.797
          ],
          [
            121578.827,
            486934.597
          ],
          [
            121568.472,
            486936.827
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Oudemanhuispoort",
  "omschrijving": "Deze poort gaf vroeger toegang tot het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, dat van omstreeks 1600 dateert. Een deel ervan werd later aan het Binnengasthuis toegevoegd, het andere deel is sinds 1880 universiteitsgebouw. De poort is altijd als openbare straat beschouwd. De thans nog aanwezige huizen en winkelnissen werden destijds verhuurd ten voordele van het Oudemannenhuis.",
  "naam_17_posities": "OUDEMANHUISPOORT",
  "naam_24_posities": "Oudemanhuispoort",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 8,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004772"
  },
  "bbox": [
    121489.973,
    486927.516,
    121591.829,
    486953.214
  ],
  "dataset": "bag"
}