OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004788/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004788/"
    }
  },
  "_display": "Paardekraalstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004788",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004788",
  "openbare_ruimte_code": "27758",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.619634Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123576.507,
            485277.919
          ],
          [
            123584.058,
            485283.33
          ],
          [
            123577.294,
            485293.417
          ],
          [
            123574.356,
            485297.502
          ],
          [
            123568.025,
            485306.303
          ],
          [
            123564.184,
            485311.835
          ],
          [
            123561.279,
            485315.868
          ],
          [
            123554.393,
            485325.011
          ],
          [
            123542.003,
            485334.137
          ],
          [
            123520.331,
            485353.344
          ],
          [
            123483.047,
            485386.387
          ],
          [
            123477.083,
            485377.067
          ],
          [
            123473.647,
            485374.775
          ],
          [
            123478.349,
            485370.657
          ],
          [
            123531.352,
            485324.233
          ],
          [
            123538.9,
            485319.088
          ],
          [
            123541.072,
            485320.726
          ],
          [
            123541.165,
            485320.794
          ],
          [
            123541.518,
            485321.018
          ],
          [
            123541.893,
            485321.204
          ],
          [
            123542.286,
            485321.35
          ],
          [
            123542.691,
            485321.454
          ],
          [
            123543.106,
            485321.515
          ],
          [
            123543.524,
            485321.532
          ],
          [
            123543.942,
            485321.505
          ],
          [
            123544.355,
            485321.435
          ],
          [
            123544.758,
            485321.323
          ],
          [
            123545.147,
            485321.168
          ],
          [
            123545.518,
            485320.974
          ],
          [
            123545.867,
            485320.742
          ],
          [
            123546.189,
            485320.475
          ],
          [
            123546.482,
            485320.176
          ],
          [
            123546.742,
            485319.848
          ],
          [
            123550.941,
            485313.934
          ],
          [
            123555.139,
            485308.019
          ],
          [
            123562.238,
            485298.019
          ],
          [
            123568.84,
            485288.719
          ],
          [
            123576.507,
            485277.919
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Paardekraalstraat",
  "omschrijving": "Plaats in Transvaal (Zuid-Afrika), waar in 1880 de Transvaalse Boeren Volksraad hielden en waar werd besloten zich tegen de dreigende Engelse overheersing te verzetten. Het gedeelte tussen Transvaalkade en -straat werd door de gemeente Nieuwer-Amstel benoemd als Eerste Ringkadedwarsstraat (Rb. Nieuwer-Amstel 22-8-1890), op 16-10-1901 gewijzigd in Polderstraat, en in 1912 bij de Paardekraalstraat getrokken.",
  "naam_17_posities": "PAARDEKRAALSTR",
  "naam_24_posities": "Paardekraalstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 59,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004788"
  },
  "bbox": [
    123473.647,
    485277.919,
    123584.058,
    485386.387
  ],
  "dataset": "bag"
}