OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004799/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004799/"
    }
  },
  "_display": "Palmstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004799",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004799",
  "openbare_ruimte_code": "27863",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.505721Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120583.047,
            488287.288
          ],
          [
            120579.657,
            488279.631
          ],
          [
            120580.884,
            488280.245
          ],
          [
            120582.418,
            488280.705
          ],
          [
            120588.015,
            488282.008
          ],
          [
            120589.012,
            488278.252
          ],
          [
            120634.345,
            488289.147
          ],
          [
            120665.748,
            488296.695
          ],
          [
            120664.654,
            488300.113
          ],
          [
            120713.582,
            488311.26
          ],
          [
            120719.017,
            488312.564
          ],
          [
            120839.902,
            488341.545
          ],
          [
            120841.973,
            488341.621
          ],
          [
            120844.12,
            488340.625
          ],
          [
            120843.391,
            488341.291
          ],
          [
            120836.396,
            488347.68
          ],
          [
            120717.564,
            488319.368
          ],
          [
            120710.996,
            488318.023
          ],
          [
            120593.376,
            488289.769
          ],
          [
            120583.047,
            488287.288
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Palmstraat",
  "omschrijving": "Verwijs naar Palmboom",
  "naam_17_posities": "PALMSTR",
  "naam_24_posities": "Palmstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 219,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004799"
  },
  "bbox": [
    120579.657,
    488278.252,
    120844.12,
    488347.68
  ],
  "dataset": "bag"
}