OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004803/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004803/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pandorinastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004803",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004803",
  "openbare_ruimte_code": "27936",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.403696Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121944.603,
            492503.542
          ],
          [
            121944.357,
            492500.776
          ],
          [
            121944.285,
            492499.972
          ],
          [
            121943.634,
            492492.647
          ],
          [
            121944.701,
            492474.109
          ],
          [
            121958.545,
            492401.337
          ],
          [
            121959.493,
            492398.031
          ],
          [
            121962.502,
            492387.544
          ],
          [
            121965.21,
            492380.149
          ],
          [
            121966.658,
            492376.195
          ],
          [
            121975.562,
            492377.218
          ],
          [
            121971.817,
            492386.726
          ],
          [
            121969.31,
            492393.09
          ],
          [
            121966.488,
            492404.884
          ],
          [
            121959.796,
            492441.047
          ],
          [
            121953.714,
            492470.784
          ],
          [
            121951.568,
            492481.278
          ],
          [
            121951.116,
            492483.486
          ],
          [
            121951.264,
            492485.579
          ],
          [
            121952.226,
            492498.967
          ],
          [
            121952.794,
            492503.837
          ],
          [
            121953.783,
            492515.549
          ],
          [
            121954.886,
            492525.071
          ],
          [
            121956.379,
            492529.702
          ],
          [
            121959.008,
            492530.9
          ],
          [
            121943.886,
            492529.647
          ],
          [
            121946.993,
            492525.336
          ],
          [
            121946.515,
            492519.349
          ],
          [
            121944.603,
            492503.542
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pandorinastraat",
  "omschrijving": "Microscopisch klein waterplantje. Kolonievormend groen zeewier, omgeven door geleihulsel. Door aanwezigheid van bladgroen in staat tot koolzuurassimilatie.",
  "naam_17_posities": "PANDORINASTR",
  "naam_24_posities": "Pandorinastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 17,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000004803"
  },
  "bbox": [
    121943.634,
    492376.195,
    121975.562,
    492530.9
  ],
  "dataset": "bag"
}