OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004806/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004806/"
    }
  },
  "_display": "Papenbroekssteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000004806",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004806",
  "openbare_ruimte_code": "27979",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.037106Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121322.096,
            487254.871
          ],
          [
            121322.747,
            487259.171
          ],
          [
            121314.354,
            487259.568
          ],
          [
            121305.558,
            487259.984
          ],
          [
            121303.475,
            487260.083
          ],
          [
            121297.479,
            487260.047
          ],
          [
            121287.498,
            487259.988
          ],
          [
            121281.6,
            487259.953
          ],
          [
            121281.883,
            487255.411
          ],
          [
            121287.402,
            487255.299
          ],
          [
            121297.379,
            487255.096
          ],
          [
            121304.248,
            487254.957
          ],
          [
            121305.456,
            487254.951
          ],
          [
            121314.26,
            487254.909
          ],
          [
            121322.096,
            487254.871
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Papenbroekssteeg",
  "omschrijving": "Marten van Papenbroeck woonde in het begin van de zeventiende eeuw op de hoek van deze steeg en de Kalverstraat. Eerder werd de steeg Popiussteeg genoemd naar de nog vroegere bewoner Popius Occo. Het huis van Popius Occo heette Het Paradijs, vandaar ook de naam Paradijssteeg.",
  "naam_17_posities": "PAPENBROEKSSTG",
  "naam_24_posities": "Papenbroekssteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 3,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004806"
  },
  "bbox": [
    121281.6,
    487254.871,
    121322.747,
    487260.083
  ],
  "dataset": "bag"
}