OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004807/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004807/"
    }
  },
  "_display": "Papenbrugsteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000004807",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004807",
  "openbare_ruimte_code": "27987",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.285140Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121524.78,
            487424.9
          ],
          [
            121534.735,
            487435.79
          ],
          [
            121529.456,
            487440.739
          ],
          [
            121509.559,
            487450.609
          ],
          [
            121507.505,
            487452.161
          ],
          [
            121500.819,
            487458.509
          ],
          [
            121496.435,
            487453.659
          ],
          [
            121501.414,
            487449.466
          ],
          [
            121517.385,
            487440.488
          ],
          [
            121525.125,
            487431.658
          ],
          [
            121524.78,
            487424.9
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Papenbrugsteeg",
  "omschrijving": "Naar de Papenbrug, die hier voor de gedeeltelijke demping over het Damrak lag en kort voor 1475 werd gebouwd. Volgens een zestiende-eeuws verhaal lag hier over het Damrak een oude vervallen brug, die op een Vastenavond door enige geestelijken in brand werd gestoken. Daardoor kreeg de herstelde of vernieuwde brug de naam Papenbrug.",
  "naam_17_posities": "PAPENBRUGSTG",
  "naam_24_posities": "Papenbrugsteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004807"
  },
  "bbox": [
    121496.435,
    487424.9,
    121534.735,
    487458.509
  ],
  "dataset": "bag"
}