OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005075/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005075/"
    }
  },
  "_display": "Talmastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005075",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005075",
  "openbare_ruimte_code": "34959",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.680858Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121806.523,
            484875.453
          ],
          [
            121806.873,
            484873.77
          ],
          [
            121809.225,
            484863.289
          ],
          [
            121810.101,
            484859.386
          ],
          [
            121811.964,
            484851.086
          ],
          [
            121816.711,
            484852.137
          ],
          [
            121856.383,
            484860.923
          ],
          [
            121871.097,
            484864.138
          ],
          [
            121879.845,
            484866.066
          ],
          [
            121903.255,
            484871.223
          ],
          [
            121911.0,
            484872.929
          ],
          [
            121927.498,
            484876.564
          ],
          [
            121935.271,
            484878.277
          ],
          [
            121958.799,
            484883.46
          ],
          [
            121967.488,
            484885.374
          ],
          [
            121965.655,
            484893.679
          ],
          [
            121964.792,
            484897.591
          ],
          [
            121963.068,
            484905.403
          ],
          [
            121813.599,
            484872.445
          ],
          [
            121811.879,
            484872.419
          ],
          [
            121810.577,
            484872.663
          ],
          [
            121809.337,
            484873.13
          ],
          [
            121808.277,
            484873.749
          ],
          [
            121807.331,
            484874.53
          ],
          [
            121806.523,
            484875.453
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Talmastraat",
  "omschrijving": "Aritius Sybrandus Talma (1864-1916), hervormd predikant, later antirevolutionair staatsman. Leider van het Christelijk Werkliedenverbond en bestuurder van de Woningstichting Patrimonium. Van 1908 tot 1913 minister van Landbouw. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de verbetering van de slechte toestanden op het gebied van de Volkshuisvesting.",
  "naam_17_posities": "TALMASTR",
  "naam_24_posities": "Talmastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 114,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005075"
  },
  "bbox": [
    121806.523,
    484851.086,
    121967.488,
    484905.403
  ],
  "dataset": "bag"
}