OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005078/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005078/"
    }
  },
  "_display": "Teerketelsteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000005078",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005078",
  "openbare_ruimte_code": "34991",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.550035Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121334.759,
            487786.606
          ],
          [
            121343.509,
            487783.392
          ],
          [
            121342.623,
            487784.722
          ],
          [
            121343.288,
            487787.161
          ],
          [
            121385.562,
            487827.629
          ],
          [
            121413.65,
            487854.517
          ],
          [
            121398.405,
            487851.065
          ],
          [
            121399.963,
            487847.948
          ],
          [
            121396.415,
            487844.108
          ],
          [
            121378.9,
            487827.772
          ],
          [
            121350.835,
            487801.596
          ],
          [
            121334.759,
            487786.606
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Teerketelsteeg",
  "omschrijving": "Deze steeg, die oorspronkelijk doodliep op het water waar thans de Koggestraat is, liep achterlangs het huis 'de Teerketel' aan de huidige Spuistraat. Er werd in de zestiende eeuw teer gekookt en verkocht.",
  "naam_17_posities": "TEERKETELSTG",
  "naam_24_posities": "Teerketelsteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005078"
  },
  "bbox": [
    121334.759,
    487783.392,
    121413.65,
    487854.517
  ],
  "dataset": "bag"
}