OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005085/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005085/"
    }
  },
  "_display": "Ter Gouwstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005085",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005085",
  "openbare_ruimte_code": "35084",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.956244Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123925.176,
            485844.655
          ],
          [
            123928.329,
            485841.286
          ],
          [
            123948.182,
            485799.725
          ],
          [
            123949.072,
            485797.844
          ],
          [
            123949.679,
            485796.63
          ],
          [
            123949.868,
            485795.803
          ],
          [
            123949.527,
            485795.187
          ],
          [
            123963.553,
            485797.679
          ],
          [
            123961.289,
            485802.769
          ],
          [
            123948.253,
            485829.936
          ],
          [
            123946.522,
            485833.543
          ],
          [
            123935.003,
            485857.549
          ],
          [
            123940.356,
            485860.118
          ],
          [
            123943.343,
            485861.551
          ],
          [
            123950.107,
            485864.797
          ],
          [
            123970.369,
            485874.519
          ],
          [
            123974.599,
            485876.549
          ],
          [
            123987.585,
            485882.644
          ],
          [
            123990.668,
            485884.686
          ],
          [
            123987.075,
            485890.72
          ],
          [
            123983.47,
            485898.717
          ],
          [
            123982.555,
            485902.41
          ],
          [
            123935.065,
            485880.166
          ],
          [
            123938.091,
            485872.497
          ],
          [
            123934.065,
            485870.42
          ],
          [
            123917.059,
            485861.645
          ],
          [
            123918.895,
            485858.091
          ],
          [
            123925.176,
            485844.655
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ter Gouwstraat",
  "omschrijving": "Jan ter Gouw (1814-1894), onderwijzer. Bekend geschiedschrijver van Amsterdam.",
  "naam_17_posities": "TER GOUWSTR",
  "naam_24_posities": "Ter Gouwstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 30,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005085"
  },
  "bbox": [
    123917.059,
    485795.187,
    123990.668,
    485902.41
  ],
  "dataset": "bag"
}