OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005086/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005086/"
    }
  },
  "_display": "Ter Haarstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005086",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005086",
  "openbare_ruimte_code": "35092",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.475597Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119714.719,
            487021.935
          ],
          [
            119770.586,
            487043.415
          ],
          [
            119775.552,
            487045.192
          ],
          [
            119784.931,
            487048.807
          ],
          [
            119789.252,
            487045.571
          ],
          [
            119788.566,
            487058.661
          ],
          [
            119788.235,
            487064.967
          ],
          [
            119780.548,
            487062.14
          ],
          [
            119729.636,
            487043.415
          ],
          [
            119709.941,
            487036.172
          ],
          [
            119712.09,
            487029.769
          ],
          [
            119714.719,
            487021.935
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ter Haarstraat",
  "omschrijving": "Bernard ter Haar (1806-1880), predikant-dichter uit de school van Tollens. Schreef godsdienstige en huiselijke gedichten. Vanaf 1854 hoogleraar in Utrecht.",
  "naam_17_posities": "TER HAARSTR",
  "naam_24_posities": "Ter Haarstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 94,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005086"
  },
  "bbox": [
    119709.941,
    487021.935,
    119789.252,
    487064.967
  ],
  "dataset": "bag"
}