OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005087/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005087/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Ter Hooge",
  "sleutelverzendend": "03630000005087",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005087",
  "openbare_ruimte_code": "35106",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.461155Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120220.515,
            482150.918
          ],
          [
            120220.143,
            482166.328
          ],
          [
            120219.309,
            482200.898
          ],
          [
            120222.452,
            482204.973
          ],
          [
            120221.699,
            482235.991
          ],
          [
            120202.698,
            482235.518
          ],
          [
            120203.324,
            482209.723
          ],
          [
            120203.437,
            482205.08
          ],
          [
            120203.809,
            482189.763
          ],
          [
            120204.005,
            482181.672
          ],
          [
            120204.387,
            482165.948
          ],
          [
            120209.749,
            482150.658
          ],
          [
            120210.017,
            482139.691
          ],
          [
            120210.254,
            482129.983
          ],
          [
            120208.338,
            482121.934
          ],
          [
            120205.689,
            482111.569
          ],
          [
            120207.379,
            482041.995
          ],
          [
            120211.364,
            482030.668
          ],
          [
            120212.76,
            482026.7
          ],
          [
            120213.02,
            482015.681
          ],
          [
            120213.207,
            482007.754
          ],
          [
            120217.205,
            482007.849
          ],
          [
            120216.758,
            482026.795
          ],
          [
            120223.379,
            482026.951
          ],
          [
            120223.285,
            482030.949
          ],
          [
            120222.198,
            482076.935
          ],
          [
            120225.772,
            482081.02
          ],
          [
            120225.039,
            482112.032
          ],
          [
            120221.924,
            482125.911
          ],
          [
            120221.617,
            482126.466
          ],
          [
            120221.022,
            482129.932
          ],
          [
            120220.515,
            482150.918
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ter Hooge",
  "omschrijving": "Middeleeuws slot nabij Koudekerke (Zeeland), in 1755 belangrijk verbouwd en deels nieuw opgetrokken.",
  "naam_17_posities": "TER HOOGE",
  "naam_24_posities": "Ter Hooge",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 42,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005087"
  },
  "bbox": [
    120202.698,
    482007.754,
    120225.772,
    482235.991
  ],
  "dataset": "bag"
}