OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005091/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005091/"
    }
  },
  "_display": "Ternatestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005091",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005091",
  "openbare_ruimte_code": "35149",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.956342Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124819.95,
            486488.914
          ],
          [
            124828.601,
            486486.951
          ],
          [
            124848.357,
            486482.306
          ],
          [
            124851.388,
            486497.199
          ],
          [
            124827.468,
            486502.424
          ],
          [
            124812.128,
            486505.774
          ],
          [
            124812.902,
            486508.904
          ],
          [
            124799.206,
            486511.985
          ],
          [
            124791.478,
            486513.723
          ],
          [
            124787.87,
            486497.684
          ],
          [
            124777.112,
            486500.29
          ],
          [
            124776.234,
            486496.387
          ],
          [
            124786.992,
            486493.781
          ],
          [
            124808.465,
            486488.58
          ],
          [
            124809.123,
            486491.37
          ],
          [
            124819.95,
            486488.914
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ternatestraat",
  "omschrijving": "Eiland behorende tot de Molukken (Indonesië).",
  "naam_17_posities": "TERNATESTR",
  "naam_24_posities": "Ternatestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 81,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005091"
  },
  "bbox": [
    124776.234,
    486482.306,
    124851.388,
    486513.723
  ],
  "dataset": "bag"
}