OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005095/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005095/"
    }
  },
  "_display": "Texelplein",
  "sleutelverzendend": "03630000005095",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005095",
  "openbare_ruimte_code": "35181",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.071118Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123619.449,
            489541.778
          ],
          [
            123620.576,
            489546.939
          ],
          [
            123604.311,
            489560.038
          ],
          [
            123588.439,
            489558.279
          ],
          [
            123585.61,
            489554.678
          ],
          [
            123586.733,
            489542.619
          ],
          [
            123588.949,
            489520.589
          ],
          [
            123591.519,
            489515.954
          ],
          [
            123597.389,
            489514.429
          ],
          [
            123598.531,
            489515.845
          ],
          [
            123598.79,
            489516.165
          ],
          [
            123604.892,
            489523.732
          ],
          [
            123611.716,
            489532.192
          ],
          [
            123619.449,
            489541.778
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Texelplein",
  "omschrijving": "Waddeneiland (Noord-Holland).",
  "naam_17_posities": "TEXELPLN",
  "naam_24_posities": "Texelplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 15,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005095"
  },
  "bbox": [
    123585.61,
    489514.429,
    123620.576,
    489560.038
  ],
  "dataset": "bag"
}