OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005099/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005099/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Theo Mann-Bouwmeesterhof",
  "sleutelverzendend": "03630000005099",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005099",
  "openbare_ruimte_code": "35246",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.147954Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116404.128,
            485106.962
          ],
          [
            116408.438,
            485108.317
          ],
          [
            116414.942,
            485110.521
          ],
          [
            116422.247,
            485112.525
          ],
          [
            116436.431,
            485068.008
          ],
          [
            116474.061,
            485068.412
          ],
          [
            116473.651,
            485117.181
          ],
          [
            116473.641,
            485118.438
          ],
          [
            116507.579,
            485118.639
          ],
          [
            116507.594,
            485121.702
          ],
          [
            116507.597,
            485122.737
          ],
          [
            116473.546,
            485122.325
          ],
          [
            116473.522,
            485127.142
          ],
          [
            116473.447,
            485142.003
          ],
          [
            116467.45,
            485141.805
          ],
          [
            116463.411,
            485141.672
          ],
          [
            116463.311,
            485139.167
          ],
          [
            116462.811,
            485138.265
          ],
          [
            116455.754,
            485136.042
          ],
          [
            116427.187,
            485127.043
          ],
          [
            116425.916,
            485126.62
          ],
          [
            116418.388,
            485124.113
          ],
          [
            116396.171,
            485116.714
          ],
          [
            116391.868,
            485115.211
          ],
          [
            116385.204,
            485113.031
          ],
          [
            116380.419,
            485112.595
          ],
          [
            116366.695,
            485108.048
          ],
          [
            116369.505,
            485099.736
          ],
          [
            116380.515,
            485103.18
          ],
          [
            116387.624,
            485105.612
          ],
          [
            116394.829,
            485108.116
          ],
          [
            116399.832,
            485105.612
          ],
          [
            116404.128,
            485106.962
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Theo Mann-Bouwmeesterhof",
  "omschrijving": "De actrice Theodora Mann geboren Bouwmeester (1850-1939), zuster van Louis Bouwmeester. Zij was een van de grootste tragédiennes. Haar glansrollen waren onder meer Tosca, Lady Macbeth en Maria Stuart. ",
  "naam_17_posities": "MANN BOUWMEESTERH",
  "naam_24_posities": "Theo Mann Bouwmeesterhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 9,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005099"
  },
  "bbox": [
    116366.695,
    485068.008,
    116507.597,
    485142.003
  ],
  "dataset": "bag"
}