OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005100/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005100/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Theo Thijssenhof",
  "sleutelverzendend": "03630000005100",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005100",
  "openbare_ruimte_code": "35254",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.477440Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115436.229,
            485003.234
          ],
          [
            115434.793,
            485007.908
          ],
          [
            115433.92,
            485010.425
          ],
          [
            115432.549,
            485014.379
          ],
          [
            115410.886,
            485007.422
          ],
          [
            115409.439,
            485006.953
          ],
          [
            115405.77,
            484995.378
          ],
          [
            115420.449,
            485000.078
          ],
          [
            115428.707,
            485002.774
          ],
          [
            115444.465,
            484953.565
          ],
          [
            115445.279,
            484951.024
          ],
          [
            115445.685,
            484949.756
          ],
          [
            115422.998,
            484942.803
          ],
          [
            115423.985,
            484939.837
          ],
          [
            115446.672,
            484946.97
          ],
          [
            115492.66,
            484962.124
          ],
          [
            115491.6,
            484966.004
          ],
          [
            115489.362,
            484974.2
          ],
          [
            115481.194,
            484971.863
          ],
          [
            115449.71,
            484961.807
          ],
          [
            115436.229,
            485003.234
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Theo Thijssenhof",
  "omschrijving": "Theodorus Thijssen (1879-1943), Amsterdams onderwijzer en pedagoog. Schreef novellen en romans op het gebied van school en kinderleven, waarvan 'Kees de jongen' het bekendst is.",
  "naam_17_posities": "T THYSSENHOF",
  "naam_24_posities": "Theo Thijssenhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005100"
  },
  "bbox": [
    115405.77,
    484939.837,
    115492.66,
    485014.379
  ],
  "dataset": "bag"
}