OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005108/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005108/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Thérèse Schwartzestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005108",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005108",
  "openbare_ruimte_code": "35343",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.266449Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121629.899,
            484728.258
          ],
          [
            121645.599,
            484731.633
          ],
          [
            121641.371,
            484749.999
          ],
          [
            121640.396,
            484754.389
          ],
          [
            121640.078,
            484755.546
          ],
          [
            121626.865,
            484810.444
          ],
          [
            121612.51,
            484807.078
          ],
          [
            121625.102,
            484749.999
          ],
          [
            121629.899,
            484728.258
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Thérèse Schwartzestraat",
  "omschrijving": "Therèse van Duijl-Schwartze (1852-1918), portretschilderes. Op verzoek van de schilderes Lizzy Ansingh is de voornaam voluit in de naam opgenomen, om te laten uitkomen dat het een vrouw is geweest.",
  "naam_17_posities": "T SCHWARTZESTR",
  "naam_24_posities": "Thérèse Schwartzestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 60,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005108"
  },
  "bbox": [
    121612.51,
    484728.258,
    121645.599,
    484810.444
  ],
  "dataset": "bag"
}