OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005110/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005110/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tholenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005110",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005110",
  "openbare_ruimte_code": "35378",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.231143Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124037.3,
            489520.54
          ],
          [
            124035.536,
            489537.135
          ],
          [
            124038.719,
            489544.909
          ],
          [
            124027.465,
            489550.957
          ],
          [
            124023.455,
            489541.203
          ],
          [
            124022.49,
            489539.22
          ],
          [
            124026.799,
            489497.064
          ],
          [
            124027.547,
            489489.75
          ],
          [
            124028.381,
            489481.59
          ],
          [
            124029.328,
            489472.942
          ],
          [
            124036.343,
            489473.436
          ],
          [
            124036.708,
            489470.351
          ],
          [
            124037.696,
            489469.379
          ],
          [
            124038.863,
            489468.632
          ],
          [
            124040.158,
            489468.139
          ],
          [
            124041.526,
            489467.923
          ],
          [
            124042.91,
            489467.992
          ],
          [
            124037.3,
            489520.54
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tholenstraat",
  "omschrijving": "Een van de Zeeuwse eilanden, door het water de Eendracht van Noord-Brabant gescheiden.",
  "naam_17_posities": "THOLENSTR",
  "naam_24_posities": "Tholenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 20,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005110"
  },
  "bbox": [
    124022.49,
    489467.923,
    124042.91,
    489550.957
  ],
  "dataset": "bag"
}