OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005115/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005115/"
    }
  },
  "_display": "Thorn Prikkerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005115",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005115",
  "openbare_ruimte_code": "35432",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.153822Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117751.159,
            486158.829
          ],
          [
            117747.378,
            486178.822
          ],
          [
            117736.674,
            486178.887
          ],
          [
            117736.702,
            486173.36
          ],
          [
            117680.131,
            486173.592
          ],
          [
            117673.068,
            486173.515
          ],
          [
            117666.805,
            486173.447
          ],
          [
            117662.088,
            486173.396
          ],
          [
            117623.603,
            486172.979
          ],
          [
            117614.084,
            486172.871
          ],
          [
            117604.352,
            486172.221
          ],
          [
            117597.953,
            486171.793
          ],
          [
            117595.038,
            486171.598
          ],
          [
            117595.168,
            486173.882
          ],
          [
            117595.465,
            486179.117
          ],
          [
            117558.69,
            486178.799
          ],
          [
            117553.486,
            486178.698
          ],
          [
            117539.476,
            486178.398
          ],
          [
            117528.06,
            486178.423
          ],
          [
            117520.855,
            486178.438
          ],
          [
            117520.855,
            486171.725
          ],
          [
            117507.245,
            486171.825
          ],
          [
            117506.394,
            486156.215
          ],
          [
            117577.179,
            486156.999
          ],
          [
            117580.52,
            486157.03
          ],
          [
            117602.227,
            486157.238
          ],
          [
            117663.532,
            486157.617
          ],
          [
            117683.129,
            486158.143
          ],
          [
            117751.159,
            486158.829
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Thorn Prikkerstraat",
  "omschrijving": "Genoemd naar Johan Thorn Prikker (1868-1932) welke in de symbolistische, impressionistische en art-nouveaustijl werkte. ",
  "naam_17_posities": "T PRIKKERSTR",
  "naam_24_posities": "Thorn Prikkerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 136,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005115"
  },
  "bbox": [
    117506.394,
    486156.215,
    117751.159,
    486179.117
  ],
  "dataset": "bag"
}