OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005120/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005120/"
    }
  },
  "_display": "Tilanusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005120",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005120",
  "openbare_ruimte_code": "35483",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.192544Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122818.105,
            485800.706
          ],
          [
            122784.608,
            485806.615
          ],
          [
            122784.233,
            485805.377
          ],
          [
            122782.112,
            485803.261
          ],
          [
            122781.673,
            485803.088
          ],
          [
            122780.534,
            485802.658
          ],
          [
            122694.77,
            485770.239
          ],
          [
            122680.894,
            485764.812
          ],
          [
            122502.42,
            485699.193
          ],
          [
            122507.04,
            485683.603
          ],
          [
            122522.793,
            485689.537
          ],
          [
            122604.315,
            485720.245
          ],
          [
            122686.51,
            485751.208
          ],
          [
            122700.528,
            485756.306
          ],
          [
            122785.809,
            485788.823
          ],
          [
            122791.756,
            485791.091
          ],
          [
            122813.354,
            485799.596
          ],
          [
            122813.835,
            485799.779
          ],
          [
            122815.367,
            485800.197
          ],
          [
            122815.653,
            485800.203
          ],
          [
            122816.686,
            485800.597
          ],
          [
            122818.105,
            485800.706
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tilanusstraat",
  "omschrijving": "Christiaan Bernhard Tilanus (1856-1943), hoogleraar in de chirurgie in Amsterdam. Tilanus werd geboren als zoon van J.W. Tilanus, hoogleraar van 1867-1893 en kleinzoon van de eveneens beroemde hoogleraar C.B. Tilanus (1828-1873). Hij was specialist in bacteriologie en later ook orthopaedie. Hij zag al spoedig het belang in van de eerstehulpverlening bij ongelukken door leken. Op zijn initiatief wordt in 1893 een brochure verspreid die de aanzet vormt tot de oprichting van de eerste EHBO-vereniging in Nederland, de 'Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken', die later het predikaat Koninklijke krijgt. Ook stichtte hij de Klinische school, de Kweekschool voor vroedvrouwen en de Orthopaedische vereniging.",
  "naam_17_posities": "TILANUSSTR",
  "naam_24_posities": "Tilanusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 348,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005120"
  },
  "bbox": [
    122502.42,
    485683.603,
    122818.105,
    485806.615
  ],
  "dataset": "bag"
}