OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005121/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005121/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Timorplein",
  "sleutelverzendend": "03630000005121",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005121",
  "openbare_ruimte_code": "35491",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.155398Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124144.415,
            486495.193
          ],
          [
            124153.215,
            486490.52
          ],
          [
            124151.072,
            486485.433
          ],
          [
            124289.394,
            486417.661
          ],
          [
            124291.316,
            486417.305
          ],
          [
            124293.024,
            486417.233
          ],
          [
            124294.946,
            486417.732
          ],
          [
            124296.584,
            486418.586
          ],
          [
            124297.978,
            486420.087
          ],
          [
            124303.067,
            486430.609
          ],
          [
            124304.361,
            486441.856
          ],
          [
            124304.285,
            486445.106
          ],
          [
            124304.236,
            486449.799
          ],
          [
            124238.202,
            486448.944
          ],
          [
            124238.157,
            486452.401
          ],
          [
            124233.436,
            486452.34
          ],
          [
            124233.415,
            486458.411
          ],
          [
            124229.415,
            486458.397
          ],
          [
            124229.276,
            486499.215
          ],
          [
            124229.308,
            486514.194
          ],
          [
            124229.309,
            486514.885
          ],
          [
            124178.24,
            486514.609
          ],
          [
            124144.415,
            486495.193
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Timorplein",
  "omschrijving": "Eiland behorende tot de Kleine Soenda-eilanden in Indonesië. De helft van het eiland was Portugees gebied.",
  "naam_17_posities": "TIMORPLN",
  "naam_24_posities": "Timorplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 105,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005121"
  },
  "bbox": [
    124144.415,
    486417.233,
    124304.361,
    486514.885
  ],
  "dataset": "bag"
}