OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005124/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005124/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Titiaanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005124",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005124",
  "openbare_ruimte_code": "35521",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.128468Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119642.861,
            484755.365
          ],
          [
            119686.593,
            484757.762
          ],
          [
            119687.018,
            484749.999
          ],
          [
            119687.208,
            484746.222
          ],
          [
            119692.004,
            484746.479
          ],
          [
            119691.747,
            484749.999
          ],
          [
            119691.307,
            484758.02
          ],
          [
            119735.439,
            484760.438
          ],
          [
            119758.949,
            484762.728
          ],
          [
            119814.177,
            484765.762
          ],
          [
            119814.537,
            484771.359
          ],
          [
            119814.831,
            484775.941
          ],
          [
            119815.202,
            484781.708
          ],
          [
            119786.096,
            484780.125
          ],
          [
            119767.883,
            484779.134
          ],
          [
            119755.659,
            484778.469
          ],
          [
            119736.188,
            484777.732
          ],
          [
            119574.457,
            484768.871
          ],
          [
            119576.959,
            484752.894
          ],
          [
            119602.414,
            484754.417
          ],
          [
            119612.143,
            484754.889
          ],
          [
            119626.5,
            484756.024
          ],
          [
            119642.861,
            484755.365
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Titiaanstraat",
  "omschrijving": "Schildersnaam van Tiziano Vecellio (1477-1576), beroemd meester van de Venetiaanse school.",
  "naam_17_posities": "TITIAANSTR",
  "naam_24_posities": "Titiaanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 73,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005124"
  },
  "bbox": [
    119574.457,
    484746.222,
    119815.202,
    484781.708
  ],
  "dataset": "bag"
}