OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005127/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005127/"
    }
  },
  "_display": "Tjerk Hiddes de Vriesstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005127",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005127",
  "openbare_ruimte_code": "35564",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.155492Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119159.579,
            488037.487
          ],
          [
            119154.357,
            488036.336
          ],
          [
            119096.38,
            488023.555
          ],
          [
            119064.204,
            488016.462
          ],
          [
            119056.213,
            488014.7
          ],
          [
            119059.858,
            488005.924
          ],
          [
            119062.065,
            488000.611
          ],
          [
            119064.009,
            487995.929
          ],
          [
            119070.605,
            487997.365
          ],
          [
            119105.102,
            488004.876
          ],
          [
            119105.986,
            488005.069
          ],
          [
            119112.763,
            488006.615
          ],
          [
            119117.208,
            488007.629
          ],
          [
            119124.798,
            488009.361
          ],
          [
            119155.715,
            488016.226
          ],
          [
            119166.207,
            488018.556
          ],
          [
            119165.244,
            488029.157
          ],
          [
            119164.39,
            488038.548
          ],
          [
            119159.579,
            488037.487
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tjerk Hiddes de Vriesstraat",
  "omschrijving": "Fries admiraal (1622-1666), sneuvelde in de tweede Engelse oorlog bij Duinkerken.",
  "naam_17_posities": "T H DE VRIESSTR",
  "naam_24_posities": "Tjerk Hiddes de Vriesstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 38,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005127"
  },
  "bbox": [
    119056.213,
    487995.929,
    119166.207,
    488038.548
  ],
  "dataset": "bag"
}