OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005130/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005130/"
    }
  },
  "_display": "Toldwarsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005130",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005130",
  "openbare_ruimte_code": "35629",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.384638Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121898.371,
            484995.722
          ],
          [
            121894.842,
            485010.196
          ],
          [
            121892.707,
            485019.325
          ],
          [
            121885.975,
            485048.108
          ],
          [
            121874.261,
            485045.37
          ],
          [
            121880.4,
            485018.961
          ],
          [
            121883.125,
            485007.239
          ],
          [
            121886.474,
            484993.067
          ],
          [
            121896.018,
            484954.398
          ],
          [
            121907.508,
            484957.068
          ],
          [
            121898.371,
            484995.722
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Toldwarsstraat",
  "omschrijving": "Naar het tolhek op de hoek van de tegenwoordige Tolstraat en de Amsteldijk. De tol werd geheven sinds ongeveer 1780 tot de annexatie van dit gebied in 1896. De tol was bestemd voor het onderhoud van de Amsteldijk van dit punt tot Ouderkerk. Voor de annexatie heette de straat Verversstraat (Rb. Nieuwer-Amstel 11-2-1886).",
  "naam_17_posities": "TOLDWSTR",
  "naam_24_posities": "Toldwarsstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 56,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005130"
  },
  "bbox": [
    121874.261,
    484954.398,
    121907.508,
    485048.108
  ],
  "dataset": "bag"
}