OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005131/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005131/"
    }
  },
  "_display": "Tolhuisweg",
  "sleutelverzendend": "03630000005131",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005131",
  "openbare_ruimte_code": "35637",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.222410Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122238.358,
            488516.048
          ],
          [
            122246.379,
            488521.674
          ],
          [
            122246.978,
            488522.097
          ],
          [
            122249.305,
            488525.239
          ],
          [
            122249.933,
            488527.927
          ],
          [
            122245.628,
            488534.81
          ],
          [
            122243.05,
            488538.933
          ],
          [
            122237.573,
            488547.69
          ],
          [
            122234.64,
            488551.729
          ],
          [
            122216.509,
            488567.89
          ],
          [
            122189.849,
            488602.37
          ],
          [
            122167.008,
            488634.403
          ],
          [
            122159.981,
            488630.101
          ],
          [
            122182.837,
            488598.42
          ],
          [
            122211.688,
            488558.638
          ],
          [
            122220.351,
            488541.411
          ],
          [
            122227.204,
            488532.139
          ],
          [
            122234.626,
            488521.134
          ],
          [
            122238.358,
            488516.048
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tolhuisweg",
  "omschrijving": "Naar de uitspanning het Tolhuis, vroeger een drukbezochte gelegenheid. De bouw dateert van 1662, toen hier een rijweg werd aangelegd en een tol ingesteld. In de tuin zijn van 1887 tot 1912 de vemaarde concerten gegeven van het toen populaire zevende regiment onder leiding van kapelmeester Joh. Zaagmans.",
  "naam_17_posities": "TOLHUISWG",
  "naam_24_posities": "Tolhuisweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 3,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005131"
  },
  "bbox": [
    122159.981,
    488516.048,
    122249.933,
    488634.403
  ],
  "dataset": "bag"
}