OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005133/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005133/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tolsendestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005133",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005133",
  "openbare_ruimte_code": "35653",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.320612Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114230.301,
            486132.064
          ],
          [
            114244.327,
            486136.454
          ],
          [
            114252.234,
            486111.854
          ],
          [
            114256.006,
            486113.061
          ],
          [
            114273.643,
            486118.707
          ],
          [
            114273.39,
            486119.567
          ],
          [
            114275.85,
            486121.695
          ],
          [
            114279.507,
            486125.391
          ],
          [
            114282.583,
            486129.166
          ],
          [
            114286.29,
            486135.447
          ],
          [
            114287.113,
            486137.935
          ],
          [
            114287.513,
            486140.987
          ],
          [
            114291.298,
            486142.341
          ],
          [
            114296.453,
            486126.009
          ],
          [
            114300.262,
            486127.228
          ],
          [
            114323.808,
            486134.764
          ],
          [
            114317.268,
            486155.09
          ],
          [
            114315.972,
            486159.116
          ],
          [
            114314.732,
            486162.919
          ],
          [
            114287.637,
            486153.947
          ],
          [
            114288.817,
            486150.206
          ],
          [
            114248.148,
            486137.635
          ],
          [
            114246.885,
            486141.565
          ],
          [
            114218.473,
            486132.48
          ],
          [
            114219.816,
            486128.783
          ],
          [
            114230.301,
            486132.064
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tolsendestraat",
  "omschrijving": "Voormalig kerkdorp, ten zuiden van Yerseke (Zeeland), in 1530 overstroomd.",
  "naam_17_posities": "TOLSENDESTR",
  "naam_24_posities": "Tolsendestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005133"
  },
  "bbox": [
    114218.473,
    486111.854,
    114323.808,
    486162.919
  ],
  "dataset": "bag"
}