OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005142/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005142/"
    }
  },
  "_display": "Torensteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000005142",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005142",
  "openbare_ruimte_code": "35769",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.549513Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121148.782,
            487509.139
          ],
          [
            121151.027,
            487512.724
          ],
          [
            121129.288,
            487526.016
          ],
          [
            121123.207,
            487516.021
          ],
          [
            121128.359,
            487516.389
          ],
          [
            121134.18,
            487515.435
          ],
          [
            121148.782,
            487509.139
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Torensteeg",
  "omschrijving": "De steeg loopt naar de plaats waar eenmaal de Jan Roodenpoortstoren naast de poort in de stadsmuur prijkte. Na het afbreken van de stadsmuur bleef deze toren nog tot 1829 bestaan. De onderbouw van de toren bevindt zich nog aan de zijkant van de brug, de Torensluis.",
  "naam_17_posities": "TORENSTG",
  "naam_24_posities": "Torensteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005142"
  },
  "bbox": [
    121123.207,
    487509.139,
    121151.027,
    487526.016
  ],
  "dataset": "bag"
}