OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005160/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005160/"
    }
  },
  "_display": "Turbinestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005160",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005160",
  "openbare_ruimte_code": "36005",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.545332Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118632.45,
            489230.249
          ],
          [
            118654.677,
            489224.381
          ],
          [
            118654.247,
            489244.726
          ],
          [
            118658.235,
            489244.869
          ],
          [
            118658.167,
            489248.31
          ],
          [
            118653.96,
            489248.452
          ],
          [
            118653.96,
            489258.339
          ],
          [
            118657.97,
            489258.334
          ],
          [
            118657.857,
            489264.063
          ],
          [
            118657.721,
            489270.947
          ],
          [
            118653.53,
            489270.806
          ],
          [
            118653.53,
            489288.418
          ],
          [
            118653.53,
            489292.729
          ],
          [
            118653.197,
            489298.163
          ],
          [
            118652.527,
            489309.065
          ],
          [
            118652.421,
            489315.312
          ],
          [
            118652.1,
            489334.238
          ],
          [
            118656.327,
            489334.296
          ],
          [
            118656.145,
            489339.934
          ],
          [
            118652.028,
            489339.771
          ],
          [
            118650.698,
            489393.107
          ],
          [
            118655.296,
            489393.179
          ],
          [
            118655.119,
            489402.46
          ],
          [
            118650.401,
            489402.39
          ],
          [
            118650.254,
            489428.568
          ],
          [
            118654.49,
            489428.6
          ],
          [
            118654.357,
            489434.137
          ],
          [
            118647.186,
            489434.076
          ],
          [
            118647.145,
            489446.34
          ],
          [
            118642.673,
            489444.531
          ],
          [
            118632.549,
            489440.435
          ],
          [
            118628.11,
            489438.64
          ],
          [
            118628.191,
            489435.136
          ],
          [
            118629.51,
            489377.77
          ],
          [
            118630.02,
            489352.27
          ],
          [
            118630.79,
            489311.72
          ],
          [
            118630.892,
            489306.479
          ],
          [
            118631.07,
            489297.27
          ],
          [
            118631.52,
            489275.26
          ],
          [
            118631.971,
            489255.256
          ],
          [
            118632.45,
            489230.249
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Turbinestraat",
  "omschrijving": "Machine waarin door vloeistof of stoom een schroefvormig rad in beweging wordt gebracht, onder meer gebruikt voor het opwekken van elektrische energie.",
  "naam_17_posities": "TURBINESTR",
  "naam_24_posities": "Turbinestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005160"
  },
  "bbox": [
    118628.11,
    489224.381,
    118658.235,
    489446.34
  ],
  "dataset": "bag"
}