OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005162/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005162/"
    }
  },
  "_display": "Turnerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005162",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005162",
  "openbare_ruimte_code": "36021",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.244809Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119156.991,
            484396.498
          ],
          [
            119160.765,
            484393.816
          ],
          [
            119163.174,
            484422.761
          ],
          [
            119129.659,
            484446.579
          ],
          [
            119115.939,
            484425.669
          ],
          [
            119156.991,
            484396.498
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119093.803,
            484441.401
          ],
          [
            119102.237,
            484453.896
          ],
          [
            119095.064,
            484458.982
          ],
          [
            119062.358,
            484482.169
          ],
          [
            119058.294,
            484485.05
          ],
          [
            119023.674,
            484509.594
          ],
          [
            119006.719,
            484503.269
          ],
          [
            119045.911,
            484475.149
          ],
          [
            119058.159,
            484466.698
          ],
          [
            119063.276,
            484463.067
          ],
          [
            119088.351,
            484445.271
          ],
          [
            119090.862,
            484443.488
          ],
          [
            119093.803,
            484441.401
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Turnerstraat",
  "omschrijving": "Beoefenaar van het turnen, een van de oude Griekse sporten.",
  "naam_17_posities": "TURNERSTR",
  "naam_24_posities": "Turnerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 108,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005162"
  },
  "bbox": [
    119006.719,
    484393.816,
    119163.174,
    484509.594
  ],
  "dataset": "bag"
}