OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005165/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005165/"
    }
  },
  "_display": "Tutein Noltheniusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005165",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005165",
  "openbare_ruimte_code": "36064",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.158555Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116741.499,
            485546.771
          ],
          [
            116740.726,
            485546.771
          ],
          [
            116737.304,
            485546.771
          ],
          [
            116737.287,
            485551.189
          ],
          [
            116737.235,
            485556.81
          ],
          [
            116741.473,
            485556.88
          ],
          [
            116741.455,
            485563.398
          ],
          [
            116737.174,
            485563.398
          ],
          [
            116737.075,
            485574.175
          ],
          [
            116741.427,
            485574.175
          ],
          [
            116741.421,
            485576.305
          ],
          [
            116741.408,
            485581.411
          ],
          [
            116741.189,
            485586.959
          ],
          [
            116744.221,
            485587.002
          ],
          [
            116744.202,
            485588.391
          ],
          [
            116746.402,
            485588.421
          ],
          [
            116746.421,
            485587.033
          ],
          [
            116756.496,
            485587.174
          ],
          [
            116779.813,
            485587.409
          ],
          [
            116782.844,
            485587.448
          ],
          [
            116783.006,
            485588.909
          ],
          [
            116785.026,
            485588.862
          ],
          [
            116785.044,
            485587.477
          ],
          [
            116795.118,
            485587.606
          ],
          [
            116794.64,
            485601.579
          ],
          [
            116779.69,
            485601.404
          ],
          [
            116779.295,
            485629.592
          ],
          [
            116702.104,
            485628.75
          ],
          [
            116703.42,
            485614.019
          ],
          [
            116717.188,
            485614.429
          ],
          [
            116717.93,
            485547.604
          ],
          [
            116704.16,
            485547.42
          ],
          [
            116703.689,
            485536.459
          ],
          [
            116724.714,
            485536.893
          ],
          [
            116734.041,
            485536.876
          ],
          [
            116741.739,
            485534.819
          ],
          [
            116741.514,
            485541.075
          ],
          [
            116741.499,
            485546.771
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tutein Noltheniusstraat",
  "omschrijving": "Rudolf Peter Johannes Tutein Nolthenius (1851-1939), waterbouwkundige. Ontwierp plannen voor het verleggen van de Maasmond.",
  "naam_17_posities": "T NOLTHENIUSSTR",
  "naam_24_posities": "Tutein Noltheniusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 28,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005165"
  },
  "bbox": [
    116702.104,
    485534.819,
    116795.118,
    485629.592
  ],
  "dataset": "bag"
}