OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005166/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005166/"
    }
  },
  "_display": "Tweelingenhof",
  "sleutelverzendend": "03630000005166",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005166",
  "openbare_ruimte_code": "36080",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.028363Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120541.631,
            492249.924
          ],
          [
            120535.355,
            492254.513
          ],
          [
            120532.641,
            492250.944
          ],
          [
            120538.917,
            492246.525
          ],
          [
            120528.062,
            492232.928
          ],
          [
            120524.5,
            492231.399
          ],
          [
            120520.769,
            492232.078
          ],
          [
            120486.677,
            492258.422
          ],
          [
            120479.99,
            492255.328
          ],
          [
            120485.83,
            492250.944
          ],
          [
            120526.366,
            492219.671
          ],
          [
            120557.066,
            492258.932
          ],
          [
            120559.948,
            492261.991
          ],
          [
            120561.814,
            492262.331
          ],
          [
            120570.803,
            492255.533
          ],
          [
            120571.821,
            492252.644
          ],
          [
            120576.061,
            492260.122
          ],
          [
            120573.856,
            492260.292
          ],
          [
            120558.761,
            492272.019
          ],
          [
            120541.631,
            492249.924
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweelingenhof",
  "omschrijving": "Het teken van de dierenriem.",
  "naam_17_posities": "TWEELINGENHOF",
  "naam_24_posities": "Tweelingenhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 18,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005166"
  },
  "bbox": [
    120479.99,
    492219.671,
    120576.061,
    492272.019
  ],
  "dataset": "bag"
}