OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005376/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005376/"
    }
  },
  "_display": "Grootzeil",
  "sleutelverzendend": "03630000005376",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005376",
  "openbare_ruimte_code": "43508",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.585703Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123345.037,
            491373.444
          ],
          [
            123335.99,
            491380.059
          ],
          [
            123335.402,
            491382.78
          ],
          [
            123336.664,
            491384.662
          ],
          [
            123346.824,
            491398.047
          ],
          [
            123339.519,
            491403.772
          ],
          [
            123321.055,
            491379.123
          ],
          [
            123309.084,
            491388.09
          ],
          [
            123305.961,
            491383.92
          ],
          [
            123317.931,
            491374.953
          ],
          [
            123312.463,
            491367.653
          ],
          [
            123310.065,
            491364.452
          ],
          [
            123340.282,
            491341.85
          ],
          [
            123343.485,
            491339.455
          ],
          [
            123337.052,
            491330.854
          ],
          [
            123341.761,
            491327.332
          ],
          [
            123351.028,
            491339.013
          ],
          [
            123398.781,
            491303.296
          ],
          [
            123418.483,
            491288.898
          ],
          [
            123431.244,
            491291.82
          ],
          [
            123435.145,
            491296.673
          ],
          [
            123436.858,
            491295.626
          ],
          [
            123443.804,
            491304.428
          ],
          [
            123438.047,
            491308.614
          ],
          [
            123428.294,
            491307.805
          ],
          [
            123425.25,
            491310.565
          ],
          [
            123422.609,
            491315.751
          ],
          [
            123376.746,
            491350.766
          ],
          [
            123379.89,
            491355.345
          ],
          [
            123376.692,
            491357.89
          ],
          [
            123372.976,
            491352.894
          ],
          [
            123345.037,
            491373.444
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Grootzeil",
  "omschrijving": "Eén van de zeilen van een schip.",
  "naam_17_posities": "GROOTZEIL",
  "naam_24_posities": "Grootzeil",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 106,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005376"
  },
  "bbox": [
    123305.961,
    491288.898,
    123443.804,
    491403.772
  ],
  "dataset": "bag"
}