OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005409/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005409/"
    }
  },
  "_display": "'t Hol",
  "sleutelverzendend": "03630000005409",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005409",
  "openbare_ruimte_code": "43966",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.302834Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121323.275,
            487526.561
          ],
          [
            121317.355,
            487558.471
          ],
          [
            121312.371,
            487556.686
          ],
          [
            121316.7,
            487530.321
          ],
          [
            121323.275,
            487526.561
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "'t Hol",
  "omschrijving": "Dit steegje is een restant van het vroegere Hol, dat van de Nieuwendijk naar de Nieuwezijds Voorburgwal liep. De naam is vermoedelijk gegeven omdat vooral het verdwenen deel een zeer nauw steegje was. De oude Diaconiebakkerij die in de achttiende en negentiende eeuw aan het Blaeu Erf was gevestigd, droeg de naam Holbakkerij, waar het Holbrood werd gebakken.",
  "naam_17_posities": "T HOL",
  "naam_24_posities": "'t Hol",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 12,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005409"
  },
  "bbox": [
    121312.371,
    487526.561,
    121323.275,
    487558.471
  ],
  "dataset": "bag"
}