OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005419/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005419/"
    }
  },
  "_display": "Obiplein",
  "sleutelverzendend": "03630000005419",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005419",
  "openbare_ruimte_code": "45837",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.544091Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124467.924,
            485954.427
          ],
          [
            124462.851,
            485962.439
          ],
          [
            124396.751,
            485947.601
          ],
          [
            124392.621,
            485946.674
          ],
          [
            124399.703,
            485914.949
          ],
          [
            124386.146,
            485911.888
          ],
          [
            124387.027,
            485907.986
          ],
          [
            124388.469,
            485887.253
          ],
          [
            124393.104,
            485888.288
          ],
          [
            124403.134,
            485890.475
          ],
          [
            124410.589,
            485892.101
          ],
          [
            124431.567,
            485896.854
          ],
          [
            124459.518,
            485903.035
          ],
          [
            124463.424,
            485903.899
          ],
          [
            124485.934,
            485908.876
          ],
          [
            124477.721,
            485921.976
          ],
          [
            124435.421,
            485912.49
          ],
          [
            124434.512,
            485912.538
          ],
          [
            124434.069,
            485912.917
          ],
          [
            124433.713,
            485913.842
          ],
          [
            124409.418,
            485908.443
          ],
          [
            124408.824,
            485911.139
          ],
          [
            124404.992,
            485928.524
          ],
          [
            124403.387,
            485935.806
          ],
          [
            124403.318,
            485936.219
          ],
          [
            124403.293,
            485936.637
          ],
          [
            124403.312,
            485937.055
          ],
          [
            124403.375,
            485937.469
          ],
          [
            124403.48,
            485937.874
          ],
          [
            124403.627,
            485938.266
          ],
          [
            124403.814,
            485938.641
          ],
          [
            124404.04,
            485938.993
          ],
          [
            124404.301,
            485939.321
          ],
          [
            124404.595,
            485939.619
          ],
          [
            124404.918,
            485939.885
          ],
          [
            124405.268,
            485940.116
          ],
          [
            124405.639,
            485940.308
          ],
          [
            124406.029,
            485940.461
          ],
          [
            124406.414,
            485940.569
          ],
          [
            124467.924,
            485954.427
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Obiplein",
  "omschrijving": "Eilandengroep in Indonesië, behorende tot de Molukken. Het plein is in 1980 op de plaats gekomen van de vroegere Obistraat (Rb. 26-1-1923).",
  "naam_17_posities": "OBIPLN",
  "naam_24_posities": "Obiplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 74,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005419"
  },
  "bbox": [
    124386.146,
    485887.253,
    124485.934,
    485962.439
  ],
  "dataset": "bag"
}