OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005670/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005670/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Albert Camuslaan",
  "sleutelverzendend": "03630000005670",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005670",
  "openbare_ruimte_code": "47414",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.003426Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124679.428,
            481670.013
          ],
          [
            124689.432,
            481675.979
          ],
          [
            124694.486,
            481678.994
          ],
          [
            124706.084,
            481685.911
          ],
          [
            124679.165,
            481734.711
          ],
          [
            124677.233,
            481738.213
          ],
          [
            124670.73,
            481750.003
          ],
          [
            124665.266,
            481759.908
          ],
          [
            124651.519,
            481784.829
          ],
          [
            124645.316,
            481781.401
          ],
          [
            124641.3,
            481779.182
          ],
          [
            124635.159,
            481775.788
          ],
          [
            124631.397,
            481773.709
          ],
          [
            124624.415,
            481769.851
          ],
          [
            124629.846,
            481759.927
          ],
          [
            124635.28,
            481749.999
          ],
          [
            124649.763,
            481723.798
          ],
          [
            124652.766,
            481718.353
          ],
          [
            124679.428,
            481670.013
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Camuslaan",
  "omschrijving": "Frans schrijver en filosoof (1913-1960), geboren in Algiers. Een van de voornaamste vertegenwoordigers van het existentialisme. In 1957 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur. ",
  "naam_17_posities": "A CAMUSLN",
  "naam_24_posities": "Albert Camuslaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 109,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005670"
  },
  "bbox": [
    124624.415,
    481670.013,
    124706.084,
    481784.829
  ],
  "dataset": "bag"
}