OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005673/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005673/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Anatole Francesingel",
  "sleutelverzendend": "03630000005673",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005673",
  "openbare_ruimte_code": "47449",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.013934Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124738.446,
            481772.182
          ],
          [
            124739.135,
            481770.935
          ],
          [
            124741.07,
            481767.434
          ],
          [
            124743.447,
            481763.133
          ],
          [
            124745.066,
            481760.204
          ],
          [
            124750.706,
            481749.999
          ],
          [
            124767.42,
            481719.76
          ],
          [
            124774.471,
            481723.694
          ],
          [
            124779.343,
            481726.315
          ],
          [
            124783.28,
            481728.56
          ],
          [
            124771.36,
            481749.999
          ],
          [
            124765.702,
            481760.253
          ],
          [
            124762.86,
            481765.403
          ],
          [
            124757.024,
            481775.98
          ],
          [
            124762.876,
            481779.209
          ],
          [
            124760.935,
            481782.708
          ],
          [
            124755.091,
            481779.483
          ],
          [
            124728.649,
            481827.406
          ],
          [
            124724.953,
            481825.097
          ],
          [
            124719.993,
            481822.423
          ],
          [
            124712.759,
            481818.659
          ],
          [
            124738.446,
            481772.182
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anatole Francesingel",
  "omschrijving": "Pseudoniem van Jacques Anatole Francois Thibault (1844-1924), Frans romanschrijver en essayist. Ontving in 1921 de Nobelprijs voor letterkunde.",
  "naam_17_posities": "A FRANCESNGL",
  "naam_24_posities": "Anatole Francesingel",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 60,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005673"
  },
  "bbox": [
    124712.759,
    481719.76,
    124783.28,
    481827.406
  ],
  "dataset": "bag"
}