OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005701/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005701/"
    }
  },
  "_display": "Gieterij",
  "sleutelverzendend": "03630000005701",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005701",
  "openbare_ruimte_code": "47791",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.423239Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122764.231,
            488262.188
          ],
          [
            122775.049,
            488263.901
          ],
          [
            122763.199,
            488326.019
          ],
          [
            122755.644,
            488306.82
          ],
          [
            122764.231,
            488262.188
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gieterij",
  "omschrijving": "Deze en andere straten zijn aangelegd op de terreinen van de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM). Als herinnering aan die vroegere bestemming zijn de namen van de verschillende werkplaatsen gebruikt voor de naamgeving, in dit geval de gieterij van de scheepswerf.",
  "naam_17_posities": "GIETERY",
  "naam_24_posities": "Gieterij",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005701"
  },
  "bbox": [
    122755.644,
    488262.188,
    122775.049,
    488326.019
  ],
  "dataset": "bag"
}