OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005738/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005738/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tuigerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005738",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005738",
  "openbare_ruimte_code": "48291",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.380695Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121746.767,
            491041.288
          ],
          [
            121723.35,
            491051.23
          ],
          [
            121700.129,
            491057.679
          ],
          [
            121695.466,
            491058.974
          ],
          [
            121669.59,
            491066.16
          ],
          [
            121677.461,
            491037.678
          ],
          [
            121719.504,
            491025.956
          ],
          [
            121744.242,
            491019.023
          ],
          [
            121781.787,
            491008.587
          ],
          [
            121786.246,
            491007.347
          ],
          [
            121797.944,
            491025.829
          ],
          [
            121787.698,
            491029.853
          ],
          [
            121753.31,
            491039.46
          ],
          [
            121746.767,
            491041.288
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tuigerstraat",
  "omschrijving": "Beroepsnaam voor degene die schepen op- en aftuigt. (Het tuig van een schip omvat al het touwwerk en de staaldraden voor bediening van masten, hijsinrichting en davits.) De straatnaam verwijst naar de verloren scheepsbouwactiviteit in Amsterdam-Noord.",
  "naam_17_posities": "TUIGERSTR",
  "naam_24_posities": "Tuigerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 32,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005738"
  },
  "bbox": [
    121669.59,
    491007.347,
    121797.944,
    491066.16
  ],
  "dataset": "bag"
}