OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005746/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005746/"
    }
  },
  "_display": "Toutenburgstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005746",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005746",
  "openbare_ruimte_code": "48380",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.200585Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            126354.766,
            478313.57
          ],
          [
            126356.139,
            478310.022
          ],
          [
            126368.346,
            478314.572
          ],
          [
            126372.346,
            478316.045
          ],
          [
            126372.847,
            478316.229
          ],
          [
            126435.269,
            478338.595
          ],
          [
            126439.057,
            478340.028
          ],
          [
            126465.364,
            478349.506
          ],
          [
            126466.04,
            478349.752
          ],
          [
            126469.068,
            478350.853
          ],
          [
            126530.269,
            478373.094
          ],
          [
            126534.394,
            478374.526
          ],
          [
            126547.254,
            478379.059
          ],
          [
            126548.432,
            478379.48
          ],
          [
            126551.042,
            478379.227
          ],
          [
            126546.27,
            478383.165
          ],
          [
            126465.052,
            478353.649
          ],
          [
            126461.155,
            478352.233
          ],
          [
            126452.494,
            478349.086
          ],
          [
            126354.766,
            478313.57
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Toutenburgstraat",
  "omschrijving": "Ruïne van het in 1524 gebouwde kasteel in Vollenhove (Overijssel).",
  "naam_17_posities": "TOUTENBURGSTR",
  "naam_24_posities": "Toutenburgstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 115,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005746"
  },
  "bbox": [
    126354.766,
    478310.022,
    126551.042,
    478383.165
  ],
  "dataset": "bag"
}