OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005748/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005748/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Trichtstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005748",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005748",
  "openbare_ruimte_code": "48402",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.488358Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            126407.239,
            478485.62
          ],
          [
            126411.258,
            478486.486
          ],
          [
            126425.336,
            478447.871
          ],
          [
            126425.525,
            478447.351
          ],
          [
            126429.363,
            478436.824
          ],
          [
            126434.822,
            478421.849
          ],
          [
            126445.688,
            478420.182
          ],
          [
            126450.348,
            478421.886
          ],
          [
            126447.851,
            478428.714
          ],
          [
            126444.938,
            478436.678
          ],
          [
            126443.529,
            478440.529
          ],
          [
            126439.785,
            478446.127
          ],
          [
            126438.806,
            478447.589
          ],
          [
            126438.195,
            478448.503
          ],
          [
            126434.134,
            478454.574
          ],
          [
            126422.45,
            478486.529
          ],
          [
            126426.328,
            478487.266
          ],
          [
            126425.167,
            478491.824
          ],
          [
            126421.306,
            478490.786
          ],
          [
            126408.419,
            478538.717
          ],
          [
            126405.89,
            478548.122
          ],
          [
            126394.771,
            478547.341
          ],
          [
            126397.299,
            478537.934
          ],
          [
            126410.14,
            478490.151
          ],
          [
            126406.277,
            478489.113
          ],
          [
            126407.239,
            478485.62
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Trichtstraat",
  "omschrijving": "Dorp aan de Linge, ten noordwesten van Geldermalsen (Gelderland).",
  "naam_17_posities": "TRICHTSTR",
  "naam_24_posities": "Trichtstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 39,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005748"
  },
  "bbox": [
    126394.771,
    478420.182,
    126450.348,
    478548.122
  ],
  "dataset": "bag"
}