OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005801/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005801/?format=api"
    }
  },
  "_display": "A.S. Onderwijzerhof",
  "sleutelverzendend": "03630000005801",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005801",
  "openbare_ruimte_code": "49069",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.427496Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122102.755,
            486676.276
          ],
          [
            122083.279,
            486669.099
          ],
          [
            122080.319,
            486676.929
          ],
          [
            122074.653,
            486672.458
          ],
          [
            122073.64,
            486671.444
          ],
          [
            122072.627,
            486670.865
          ],
          [
            122071.324,
            486670.72
          ],
          [
            122069.773,
            486672.054
          ],
          [
            122064.08,
            486680.202
          ],
          [
            122062.397,
            486679.723
          ],
          [
            122060.884,
            486685.042
          ],
          [
            122058.479,
            486687.621
          ],
          [
            122048.494,
            486680.551
          ],
          [
            122041.371,
            486690.611
          ],
          [
            122036.41,
            486685.984
          ],
          [
            122042.958,
            486677.237
          ],
          [
            122059.9,
            486661.948
          ],
          [
            122065.139,
            486656.839
          ],
          [
            122067.789,
            486657.799
          ],
          [
            122071.141,
            486658.964
          ],
          [
            122102.727,
            486670.293
          ],
          [
            122105.219,
            486669.129
          ],
          [
            122102.755,
            486676.276
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A.S. Onderwijzerhof",
  "omschrijving": "Abraham Samson Onderwijzer (1862-1934), vanaf 1888 rabijn en vanaf 1917 opperrabijn van de Joodse Gemeente Amsterdam. De hof is aangelegd op een terrein achter een drietal voormalige synagogen (sinds 1987 Joods Historisch Museum).",
  "naam_17_posities": "A S ONDERWYZERHOF",
  "naam_24_posities": "A.S. Onderwijzerhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 31,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005801"
  },
  "bbox": [
    122036.41,
    486656.839,
    122105.219,
    486690.611
  ],
  "dataset": "bag"
}