OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005820/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005820/"
    }
  },
  "_display": "Pieter van der Meulenhof",
  "sleutelverzendend": "03630000005820",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005820",
  "openbare_ruimte_code": "49271",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.009062Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128193.076,
            478951.28
          ],
          [
            128213.445,
            478951.281
          ],
          [
            128222.134,
            478951.281
          ],
          [
            128222.135,
            478910.405
          ],
          [
            128231.779,
            478910.405
          ],
          [
            128237.672,
            478910.405
          ],
          [
            128247.372,
            478910.405
          ],
          [
            128247.371,
            478951.282
          ],
          [
            128256.066,
            478951.282
          ],
          [
            128276.421,
            478951.283
          ],
          [
            128276.456,
            478955.283
          ],
          [
            128236.656,
            478955.282
          ],
          [
            128232.657,
            478955.282
          ],
          [
            128193.009,
            478955.281
          ],
          [
            128193.076,
            478951.28
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter van der Meulenhof",
  "omschrijving": "Verzetsstrijder (1912-1944), geboren 1912 in 's-Gravenhage, omgekomen in de gevangenis van Scheveningen. Van der Meulen was als drukker actief bij de vervaardiging van het illegale blad 'Het Parool'. ",
  "naam_17_posities": "P VD MEULENHOF",
  "naam_24_posities": "Pieter van der Meulenhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005820"
  },
  "bbox": [
    128193.009,
    478910.405,
    128276.456,
    478955.283
  ],
  "dataset": "bag"
}