OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005836/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005836/"
    }
  },
  "_display": "Geduld",
  "sleutelverzendend": "03630000005836",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005836",
  "openbare_ruimte_code": "49492",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.481388Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115479.602,
            485546.911
          ],
          [
            115475.779,
            485545.735
          ],
          [
            115470.156,
            485544.007
          ],
          [
            115454.864,
            485539.305
          ],
          [
            115468.265,
            485498.057
          ],
          [
            115478.683,
            485489.955
          ],
          [
            115486.524,
            485483.856
          ],
          [
            115489.827,
            485473.336
          ],
          [
            115494.117,
            485460.075
          ],
          [
            115496.118,
            485454.063
          ],
          [
            115500.821,
            485439.735
          ],
          [
            115503.656,
            485440.627
          ],
          [
            115505.99,
            485433.424
          ],
          [
            115510.82,
            485434.394
          ],
          [
            115513.314,
            485434.895
          ],
          [
            115512.108,
            485443.019
          ],
          [
            115506.944,
            485459.312
          ],
          [
            115505.831,
            485463.569
          ],
          [
            115501.628,
            485476.695
          ],
          [
            115479.602,
            485546.911
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Geduld",
  "omschrijving": "Het vermogen om lang te kunnen wachten zonder boos te worden.",
  "naam_17_posities": "GEDULD",
  "naam_24_posities": "Geduld",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 56,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005836"
  },
  "bbox": [
    115454.864,
    485433.424,
    115513.314,
    485546.911
  ],
  "dataset": "bag"
}